Իրազեկումներ

Ո՞ր դեպքում են դատապարտյալի գտնվելու վայրն ու նրա վարքագիծը հսկում  ռադիոալիքային կամ արբանյակային միջոցներով

Պրոբացիայի մասին օրենքը, ի թիվս այլ օրենքների,  սահմանում է, թե ինչ է նշակում պրոբացիա, էլեկտրոնային հսկողություն, պրոբացիայի շահառու և այլն։

Պրոբացիան հատուկ ընտրված հանցագործություն կատարած անձանց հետ աշխատանքներ տանելու մեթոդ է, իսկ այլ կերպ ասած՝ դատավճիռն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն կասեցվում է, փոխարենը հանցագործություն կատարած անձն ազատություն է ստանում` պրոբացիոն մարմնի վերահսկողության և հատուկ պայմանների առկայությամբ:

էլեկտրոնային հսկողությունը ռադիոալիքային, կենսաչափական, արբանյակային կամ այլ միջոցներով հսկողությունն է անձի գտնվելու վայրի, տեղաշարժի և վարքագծի նկատմամբ։

Պրոբացիայի շահառու է հանդիսանում այն անձը՝

  •         որի նկատմամբ կիրառվել է այլընտրանքային խափանման միջոց,
  •         կամ նշանակվել ազատությունից զրկելու հետ չկապված պատիժ կամ անվտանգության միջոց,
  •         կամ նրա նկատմամբ պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու կամ նրան պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատելու դեպքում նշանակվել է փորձաշրջան,
  •         կամ նա պատիժը կրելուց ազատվել է,
  •         կամ նրա պատժի կրումը հետաձգվել է,
  •         կամ որը մասնակցում է հաշտարարության գործընթացի (բացառությամբ տուժողի և տուժողի իրավահաջորդի),
  •         կամ որի վերաբերյալ պետք է ներկայացվի զեկույց։

Վերոգրյալը վկայում է այն մասին, որ Պրոբացիայի մասին օրենքը հանդիսանում է նշված իրավահարաբերությունների հիմնական կարգավորող աղբյուրը։

Իրավաբան՝ Լիա Սուքիասյան

Այլ հոդվածներ

Close